MUDr. Magdaléna Šturalová | Praktický lékař

bg

Ke hřišti 100, 542 42 Pilníkov

Objednání On-Line

Psychoterapie – Terapie komunikací s mladšími verzemi sebe sama

Terapie komunikací s mladšími verzemi sebe sama

Je to velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.

Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.

Potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat

prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv.

Psychické a psychosomatické potíže lidí jsou v podstatě následky traumat prožitých v minulosti. Vše, co člověk prožil, je chronologicky uspořádáno na časové stopě. Jakýkoliv údaj na časové stopě můžeme najít vybavováním si na základě asociací tj. spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky.

Výsledky terapie, jako většina jiných forem psychoterapie lze rozlišit na:
  • Duševní výsledky: jasnost, bdělost, osvobození od omezení.
  • Emoční výsledky: vnitřní klid, sebepřijetí a sebevědomí, probuzení empatií a pozitivních emocí.
  • Somatické výsledky: mizí psychosomatických potíží.