MUDr. Magdaléna Šturalová | Praktický lékař

bg

Ke hřišti 100, 542 42 Pilníkov

Objednání On-Line

Reiki

Reiki je učení o energiích, o věcech kolem nás. O tom, jak můžeme pomáhat sobě a také druhým. Reiki je zejména přeměna myšlení z negativního na pozitivní. Je to změna starého destruktivního myšlení, zajetých vzorců myšlení převzatých vědomě či nevědomě od předešlých generací.. Reiki není žádná věda, je to cesta do hlubin naší duše. Neexistují striktní pravidla jak pracovat s Reiki. Jsou jen návody a odzkoušené typy a každý si může vypracovat svůj vlastní postup. Reiki zintenzivňuje naše mimosmyslové vnímání a tedy napojení na Vesmír. Vrací nás k naší podstatě bytí.

Stupně Reiki zasvěcení – Zasvěcení = aktivace = iniciace.

Jde o vyžádanou aktivaci toho, co máte v sobě ukryto již od narození. Je jen třeba se tento dar naučit používat. Jedná se aktivaci vašeho energetického kanálu.


První stupeň – základní kurz – Reiki I

Při zasvěcení se nám otevře možnost předávat energii Reiki pomocí přikládání rukou na tělo příjemce. Dojde k otevření čtyř horních čaker (4,5,6,7). Po zasvěcení vesmírná energie prochází neustále Vaším tělem, působí na fyzično ale i na psychiku. Tato energie má očistné a léčebné účinky a je jí takové množství, že můžete léčit i druhé.

Poté budete procházet zhruba 21-ti denním očistným procesem.


Druhý stupeň – Reiki II

Přináší možnost předávat energii i na dálku (bez fyzického kontaktu na jakoukoliv vzdálenost). Umožňuje posílat energii kamkoli na Zemi, také do budoucnosti, přítomnosti i minulosti (např. na odstranění určitých bloků, které nám znepříjemňují náš současný život). Dostanete tři symboly, které zesilují účinky Reiki. Naučíte se pracovat s budoucností a pomáhat při určitých vypjatých situacích (např. můžete si poslat energii na druhý den, pokud Vás čeká třeba návštěva zubaře, zkouška, důležitá schůzka atd.)

Naučíte se jak chránit sebe, své blízké (např. před zloději, ochrana věcí, ochrany domů), i čistit prostor od negativních energií.


Třetí stupeň – Reiki III Mistr Léčitel

Zasvěcení do mistrovské energie, mnohonásobně se zrychlí průtok energií. Naučíte se samoléčení i léčení jiných dalšími technikami, dechová cvičení, která vyvolávají v těle velké zásoby energie.

Dostanete další znaky. Dochází k celkovému posunu ve vývoji jedince a to směrem k jednotě s vesmírem.


Čtvrtý stupeň – Reiki IV Mistr Učitel

Další – nejvyšší – vývojový stupeň je Reiki Mistr Učitel. Tento stupeň je určen těm, kteří chtějí Reiki předávat dál – zasvěcovat ostatní.

Než dosáhnete tohoto stupně, uplyne často i další časový úsek. Tato úroveň je určena těm jedincům, kteří plně přijmou Reiki jako svou životní filozofii a jsou ochotni na sobě neustále pracovat. Je třeba se naučit ještě lépe pracovat s tělem, vyvolat energii potřebnou k zasvěcení dalších.

Tímto zasvěcením se stáváte věčným učencem ale i učitelem.