MUDr. Magdaléna Šturalová | Praktický lékař

bg

Ke hřišti 100, 542 42 Pilníkov

Objednání On-Line

Arteterapie

Arteterapie odráží psychické procesy v naší mysli.

Základem tvorby je pocit. Naše mysl pracuje na principu obrazů, které ovlivňují představu o nás samých – jak se cítíme. Arteterapie odkrývá podvědomí člověka a uvolňuje pomocí tvorby nezpracované prožitky způsobující napětí v těle.

Arteterapii propojuji s automatickou kresbou.

Kurz automatické kresby

Kurzy automatické kresby vám otevřou skryté schopnosti, cestu ke zdraví a sebevědomí a nový pohled na svět. Schopnost automatické kresby máme všichni ukrytu v sobě – jde jen o to, najít cestu.

Automatická kresba je kresba neovlivněná rozumem a vědomím, ruka kreslí sama, je vedena podvědomím. Člověk se musí úplně uvolnit a odpoutat od toho, co dělá.

Automatická kresba může být také zdrojem informací o stavu energií v člověku, okolním prostředí, různých situacích a také společnosti.

Automatická kresba nám může také pomáhat k sebepoznání. Dá se využít mnoha způsoby. Např. v psychoterapii k vykreslení psychického problému, k odstranění zábran a bloků, k přenesení negace zevnitř ven, k výraznějšímu využití pravé mozkové hemisféry, uvolnění tvůrčích sil, k vyjádření emocí a pocitů, na kreslení mandal, energetických a léčivých obrazců.

Lidem, kteří mají problémy, a nedaří se jim vyjádřit se slovně, může kresba pomoci vyjádřit nejhlubší pocity, uložené někde hluboko, že si to ani neuvědomují. Automatická kresba nám ukáže i vztahy mezi partnery, rodiči, dětmi i kolegy na pracovišti.

Obava, že neumíme kreslit je zbytečná, není důležitý výtvarný výsledek, ale to, jak se nám podaří vyjádřit naše pocity. Toto může být první fází uzdravování a zvládnutí psychických, vztahových a jiných problémů s vlastním přičiněním.

Automatická kresba může být nástrojem jak zobrazit informace obsažené v našem nevědomí, postupně se lze naučit diagnostikovat, psát automatickým písmem, vytvářet léčivé obrazy či třeba rozumět z jiného úhlu sami sobě a tím intenzivněji vnímat své.

Kurz automatické kresby